Menighedsrådsmøder ved Nørremarkskirken

Menighedsrådsmøderne er offentlige og holdes i Nørremarkskirken.

Dagsorden er fremlagt i kirkens forhal fem dage før menighedsrådsmødet.

Beslutningsprotokollen fremlægges i kirken fem dage efter mødet.

På hjemmesiden er de to sidste beslutningsprotokoller tilgængelige.

Ønskes tilgang til ældre beslutningsprotokoller, så kontakt menighedsrådsformanden.

Lene Husted, tlf. 2349 9635, mail: lhu@diakon.dk

Nørremarkskirkens regnskab varetages af Vejle Kirker og Kirkegårde, Havelodden 4, 7100 Vejle.
Tlf. 7582 1144, mail: vkg@vejle-kirkegaarde.dk

Protokollen fra menighedsrådsmøderne