Feriehjælp

Folkekirkens feriehjælp er et tilbud til børnefamilier, som ikke har råd til at tage på sommerferie. Nørremarkskirken har mulighed for at tilbyde tre børnefamilier, at komme på en uges ferie i løbet af sommeren via feriehjælpen.
På feriestedet får hver familie sin egen ferielejlighed/feriehus. Rejseudgifter, forplejning, udflugter og aktiviteter betales af Folkekirkens feriehjælp. Foruden de 3 familier fra Nørremarken deltager mindst 2 frivillige rejseledere.

For at komme i betragtning til et ferieophold må familien ikke have en indkomst, der overstiger kontanthjælpsloftet. For dokumentation skal familien aflevere en kopi af deres årsopgørelse for året før.

Har du spørgsmål om ansøgningsfrister m.m. er du velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder Søren Kjærgård Jensen for mere information. Mail til skje@km.dk eller ring 2330 8364.  

Ansøgningen afleveres eller sendes til Nørremarkskirkens kirkekontor, Moldevej 1, 7100 Vejle eller på mail til noerremarks.sogn@km.dk.

Folkekirkens Feriehjæsomlp administreres af 'Samvirkende Menighedsplejer' som søger Arbejdsmarkeds Feriefond om midler til feriehjælpen.

Praktik i Nørremarkskirken

Nørremarkskirken har stor erfaring med praktikforløb i samarbejde med jobcentre. Det være sig virksomhedspraktik eller arbejdsprøvning.

Kirken samarbejder også med Kriminalforsorgen, ift. personer, der er idømt samfundstjeneste. Kirken har også aylansøgere i kultur-og sprogpraktik.

Derudover er Kirke-og Kulturmedarbejderen godkendt som praktikvejleder for uddannelsen 'Kristendom, Kultur og Kommunikation' på Diakonhøjskolen, Aarhus.

Er du interesseret i et praktikforløb, så kontakt kirkekontoret. Ring på tlf. 7582 8771 i åbningstiden (se nederst på siden), eller send en mail til noerremarks.sogn@km.dk
Vil du høre mere om opgaver og muligheder, så kontakt kirke- og kulturmedarbejder Søren Kjærgaard Jensen på tlf. 2330 8364 eller send en mail til skje@km.dk.

Besøgstjeneste

Kirken har en lang tradition for at yde omsorg for det enkelte menneske. Omsorgen kan være en besøgsven. Bor familien et andet sted, eller har man mistet nogle af dem, man plejer at tale med så kan det være rart med en besøgsven.

Man bestemmer selv, hvor ofte man ses med sin besøgsven, og hvad besøget skal indeholde. Det kan være en god samtale over en kop kaffe, en gåtur, læse avisen eller en bog. Man kan følges ad til et arrangement, gøre indkøb eller måske har man en fælles interesse.....

Ønsker du en besøgsven, er du velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder Søren Kjærgård Jensen. Mail til skje@km.dk eller ring 2330 8364.  

Julehjælp

Ansøgere fra Nørremarkssogn indbydes til at ansøge om julehjælp ved et arrangement i kirken med æbleskiver, kaffe og juleknas. Samtidig udleveres ansøgningsskema til julehjælpen.
Du kan kun søge julehjælp denne eftermiddag, så mød op og tal med en frivillig fra kirken, en præst eller kirke- og kulturmedarbejder Søren.

Invitationen til arrangementet i kirken kan fås i kirken fra begyndelsen af november måned.

 

Jul i Fællesskab

Jul i Fællesskab er en invitation til alle om at fejre julen i et trygt og varmt fællesskab og arrangeres af Vejles fire bykirker: Sct. Nicolai Kirke, Vor Frelsers Kirke, Sct. Johannes Kirke og Nørremarkskirken.
Vi holder Juleaften og 1. juledag og man kan deltage i det ene eller begge arrangementer.

Programmet for arrangementerne vil blive lagt frem i kirkerne i begyndelsen af november måned.
Tilmelding og betaling kan ske på de fire kirkekontorer senest den 19. december. Deltagerprisen kan ses på invitationen. Børn under 15 år er gratis. 
Sted: Olgasvej 14, Vejle Missionshus.

 

Her kan du læse om tre diakonale tilbud, som kirken også tilbyder: