Vielse i Nørremarkskirken

Kan vi blive gift i Nørremarkskirken?
I kan blive gift i Nørremarkskirken, hvis I bor i sognet eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer er medlem af Den Danske Folkekirke.

Dato

Når I har besluttet, at I vil giftes, kontakter I kirkekontoret for at aftale datoen for brylluppet. I er velkommen til at komme forbi kontoret i åbningstiden, ringe på 7582 8771 eller maile til noerremarks.sogn@km.dk

Prøvelsesattest
I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk og signere med Nem-ID.
Prøveattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden, og den må ikke være mere end fire måneder gammel.

Vidner
Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Kirkekontoret skal have vidnernes navne og adresser.

Navneændring
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med brylluppet, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen sende blanketten 'navneændring på bryllupsdagen', som I finder på borger.dk og aflevere den på kirkekontoret.

Samtale med præsten
Når I har aftalt en dato for bryllup med kirkekontoret, vil præsten kontakte jer for at aftale en samtale med jer som par. I skal snakke om det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer og fremkomme med musikønsker. 
Præsten vil gerne høre lidt om jer og jeres forhold, så det kan bruge i talen ved vielsen. Samtalen har også det formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er: Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Hvad betyder det at blive gift i kirken?
Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer som par. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed, og er samtidigt juridisk gyldigt. 

Pyntning af kirken
Pyntning af kirken kan aftales med kirketjenerne, som gerne vil være behjælpelige. Kirketjenerne kan kontaktes på nmkkirketjener@gmail.com, se også fotos fra kirken.
Det er tilladt at kaste med ris uden for Nørremarkskirken.

Fotografering
Man må gerne fotografere før vielsen, når bruden føres ind, og når brudeparret går ud af kirken. Under vielsen kan der fotograferes fra pulpituret, og efter vielsen er man velkommen til at fotografere i kirken.

Hvordan foregår vielsen i kirken?

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, og indgangsmusik (præludium), hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet. Efter en indgangssalme hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter næste salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Denne begynder med, at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I sidder foran alteret. Derefter kommer tilspørgslen, hvor I skal rejse jer og svare ja: først til ægteskabet og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I har sagt JA til hinanden, siger præsten: 'Så giv hinanden hånd derpå'. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. og med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.Vielseshandlingen afsluttes med, at I knæler ved alteret, og præsten lægger sine hænder på jeres hoveder, mens der bliver bedt for jer. Bønnen afsluttes med fadervor, hvorefter I sætter jer igen, og der synges en salme. Derefter beder præsten en bøn og lyser velsignelsen, inden der synges endnu en salme.

Vielsen slutter med, at brudeparret går ud af kirken sammen, mens der spilles et postludium.