Sognebåndsløsning

Som medlem af Folkekirken har man ret til kirkelig betjening i sit bopælssogn.

Der er dog mulighed for at løse sognebånd til en præst i et andet sogn. Dermed får man de samme rettigheder som dem, der bor i dette sogn: ret til dåb, vielse og begravelse/bisættelse fra kirken samt at opstille og stemme til menighedsrådsvalg.

Ønsker du at løse sognebånd til en præst ved Nørremarkskirken, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til. 
Du skal også udfylde sognebåndsløserblanketten, som du finder i spalten til højre.
Præsten skal også skrive under på, at vedkommende er villig til at modtage dig som sognebåndsløser. Sognebåndet er knyttet personligt til den pågældende præst og bortfalder, hvis præsten ansættes ved en anden kirke.

Hvis sognebåndet ønskes ophævet, kan sognebåndsløseren anmelde til præsten, at sognebåndet ophører, ligesom præsten under visse omstændigheder kan ophæve sognebåndet.