Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået vielse

Hvordan bliver vi kirkelig velsignet?
Efter en borgerlig vielse kan I få en kirkelig velsignelse ved en præst. Mindst én af jer skal være medlem af Den Danske Folkekirke.  
Det er almindeligt, at velsignelsen finder sted i bopælssognet, men I kan også benytte en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne. 
Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange punkter ligner kirkelig vielse. 

Dato
Når I har besluttet hvilken dato, I ønsker den kirkelige velsignelse, kontakter I kirkekontoret. I er velkommen til at komme forbi kontoret i åbningstiden, ringe på 7582 8771 eller maile til noerremarks.sogn@km.dk

Aftale en samtale med præsten
Ved samtalen med præsten vælger I salmer, og præsten gennemgår ritualet og drøfter alt det praktiske i forbindelse med velsignelsen. 
Samtalen kan også være en anledning til at tale om, hvad det betyder for jer at få en kirkelig velsignelse af jeres ægteskab, og hvad der er vigtigt for jer i jeres liv med hinanden.

Pyntning af kirken
Pyntning af kirken kan aftales med kirketjenerne, som gerne vil være behjælpelige. Kirketjenerne kan kontaktes på nmkkirketjener@gmail.com, se også fotos fra kirken.
Det er tilladt at kaste med ris uden for Nørremarkskirken.

Fotografering
Man må fotografere, når I går ind i kirken, og når I går ud af kirken igen. Under vielsen kan der fotograferes fra pulpituret, og efter vielsen er man velkommen til at fotografere i kirken.

Nørremarkskirken pyntet til bryllup

Nørremarkskirken pyntet til bryllup