Fødsel

Fødsel på sygehuset
Ved fødsel på et sygehus registrerer jordmoderen barnet i CRR-systemet, og du skal ikke foretage dig noget.

Fødselsanmeldelse
Hvis barnet ikke er født på et sygehus og uden en jordmoders tilstedeværelse, skal du selv sørge for at anmelde fødslen. Det gør du ved at udfylde blanketten 'fødselsanmeldelse', som du finder på Borger.dk. Blanketten skal printes og afleveres på kirkekontoret i det sogn, hvor du bor, senest 14 dage efter fødslen. 

Fødsel i udlandet
Hvis du har født i udlandet og har dansk folkeregisteradresse, skal du også selv anmelde fødslen ved at udfylde blanketten 'fødselsanmeldelse' på Borger.dk senest 14 dage efter fødslen. Derefter skal du aflevere blanketten i det sogn, hvor du bor. Du skal også medbringe barnets udenlandske fødselsattest.

Udenlandsk fødsel i Danmark
Har du ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten afleveres i det sogn, hvor barnet er født.

Bor du i Nørremarks Sogn skal du kontakte kirkekontoret på tlf. 75 82 87 71 i åbningstiden eller sende en mail til noerremarks.sogn@km.dk

Reglerne om fødselsanmeldelse gælder alle, uanset om man er medlem af folkekirken.  

Faderskab

- Omsorgs- og Ansvarserklæring

Er du gift?
Er du gift, bliver din mand registreret som far til barnet, og I får fælles forældremyndighed.
Hvis du er separeret eller har været gift med en anden mand inden for de seneste 10 månder, bliver din mand ikke automatisk registreret som far, og Statsforvaltningen bliver orienteret.

Er du ikke gift?
Er du ikke gift, sender kirkekontoret et brev til dig om faderskab umiddelbart efter fødslen. Som ugifte forældre kan I erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet via en omsorgs- og ansvarserklæring' (O/A-erklæring).
Denne erklæring skal faderen underskrive på Borger.dk og signere med sit Nem-ID. 

Omsorgs- og ansvarserklæringen skal indgives senest 14 dage efter barnets fødsel; ellers er det Statsforvaltningen, som afgør faderskabet.

Navngivning
Når fødslen er registreret, og faderskabet til barnet er bestemt, kan barnet navngives.

Har du ikke Nem-ID, adgang til en computer eller har du svært ved det danske sprog, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret for at få hjælp.