Sådan foregår dåben i Nørremarkskirken

Dåben er som regel et led i en almindelig højmesse.
I Nørremarkskirken starter højmessen kl. 10.30 og varer ca. 1 time.
Dåbsgæsterne bedes tage plads i kirken inden gudstjenestens begyndelse.
Forældrene samt evt. gudmor eller gudfar og evt. søskende venter i et af konfirmandlokalerne, som ved  ankomst anvises af kirketjeneren.
Kort før gudstjenestens begyndelse kommer kirkesangeren, som følger dåbsfølget ind i kirken under præludiet.

Gudstjenestens forløb:

 • Præludium - hvorunder barnet bæres ind i kirken
 • Indgangsbøn
 • Salme
 • Hilsen og bøn
 • Læsning fra Det gamle eller Det nye Testamente
 • Dåbssalme
 • Dåb - se liturgien til højre 
 • Dåbssalme
 • Evangelielæsning og prædiken - under prædikenen er der mulighed for, at børnene kan gå ud i konfirmandlokalet ifølge med en voksen - der vil være legetøj og forskellige spil til rådighed.
 • Salme
 • Altergang
 • Salme
 • Bøn 
 • Velsignelse
 • Salme
 • Udgangsbøn
 • Postludium - hvorunder præsten følger dåbsbørn og forældre ud af kirken

     

Fotografering under gudstjenesten er ikke tilladt. Efter gudstjenesten er man velkommen til at tage billeder inde i kirken.
 

Dåbsliturgien

Præsten siger:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 

Lad os alle bede:
Vi takker dig himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: tag i nåde mod dette barn/disse børn, som vi bærer frem for dit åsyn; indlem det7dem i din menighed og bevar det/ dem i dit samfund både her og hisset! Amen
eller
Herre vor Gud, himmelske Far! Vi takker dig for vores barn/ børnene, for det under, du har lagt i vore hænder, og den tillid, du har vist os. Tak for, at han/hun/de kom godt igennem fødslen, og at du lod glæden fødes af smerten. Vi ved ikke, hvad livet vil rumme for ham/hende/dem, og derfor beder vi dig:
Tag ham/hende/dem ind i din nærhed, lad ham/hende/dem ikke møde mere ondt, end han/hun/de kan bære. Giv ham/hende/dem din Helligånd og velsignelse i dåben, så han/hun/de altid må høre dig til, kende din styrke og får hjælp til at leve i sandhed og kærlighed alle sine/deres dage. Amen

Således taler vor Herre Jesus Kristus: (Menigheden rejser sig)

'Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.'

Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: 'Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.' Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Så vil vi nu hjælpe dette barn/disse børn til hans velsignelse ved at døbe det/dem i Faderens og sønnens og Helligåndens navn.

Barnet bæres hen til døbefonten 

Præsten fortsætter:
Modtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Hvad er barnets navn? (den, der bærer barnet, siger navnet).

Præsten gentager navnet og fortsætter: 
Forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?     JA

Tror du på Gud Fader den Almægtige, himlens og jordens skaber?   JA

Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?   JA

Tror du på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?  JA

Vil du døbes på denne tro?  JA

Præsten øser tre gange vand på barnets hoved og siger:
Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen

Præsten eller en anden tørrer barnets hoved.

Præsten lægger hånden på barnets hoved og siger:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv. Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen

Hele menigheden beder:
Fader vor, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i Himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Præsten taler til forældre og faddere (menigheden sætter sig).