Bisættelse

Anmeldelse af dødsfald
Dødsfald anmeldes oftest af bedemanden til kirkekontoret i afdødes bopælssogn. Den nærmeste familie kan også anmelde dødsfaldet inden to dage til kirkekontoret på 7582 8771 i åbningstiden. 

Bedemanden indgår ofte aftaler om tidspunkt for bisættelsen med kirkekontoret og præsten, men de pårørende er også velkomne til at gøre det.

Læs mere om de praktiske ting, der følger med et dødsfald på Folkekirkens hjemmeside.

Samtale med præsten
Før bisættelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder bisættelsen. Man vælger salmer og aftaler det praktiske. Måske har afdøde selv ønsker om, hvordan begravelsen skal være, måske har de pårørende nogle ønsker. Præsten vil også gerne høre lidt om afdøde.


Til en kirkelig bisættelse tager de pårørende afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelsen. Man kan mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser samt være fælles om sorgen og håbet. Præsten kan også være en støtte og samtalepartner i tiden efter bisættelsen. 

Sådan foregår bisættelsen 
Bisættelsen indeholder bønner, salmer, tekstlæsninger om det kristne håb samt en tale om den afdøde.

Ved bisættelsen foregår jordpåkastelsen i kirken eller kapellet. Præsten kaster tre skovlfulde jord på kisten med ordene 'af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå'. De tre skovlfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt - at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.  

Bisættelsen afsluttes med, at følget går efter kisten ud til rustvognen og tager afsked med afdøde på kirkepladsen. Derefter kører bedemanden kisten til krematoriet, og der bliver senere en nedsættelsen af urnen.