Sogneaftener

Sogneaftener er en foredragsrække om menneskelivet og troen. Der er et tema for hvert halvår, som belyses af forskellige foredragsholdere. 
Ønsket med aftenerne er at skabe et fællesskab, hvor forskellige holdninger og meninger kan mødes og debatteres. 

Der serveres kaffebord med hjemmebag til kr. 25,-. Indtægterne går til kvindearbejdet i Ntoma, der er kirkens venskabsmenighed i Tanzania. 

Datoer og oversigten for sæsonens sogneaftner finder du i kirkefolderen og arrangementsfolderen.
De næste arrangementer ses i kolonnen til højre.

Var vi også med? Kirken under besættelsen 
Onsdag den 6. maj kl. 19.30

Var det en kristen pligt at yde modstand mod besættelsesmagten, og hvad skete der, hvis man gjorde? Det var en af diskussionerne blandt kirkefolk under besættelsen. Mens Kaj Munk ikke var den eneste kristne, som i ord og handling satte sig til modværge, var der enkelte nazistiske præster, som gjorde livet farligt for kolleger og sognebørn. Historien om den danske kirke under besættelsen har mange facetter, og sognepræst Birgitte Saltorp vil denne aften fortælle små historier fra hverdagen og trække nogle af de store linjer.

Kend din nabokirke 
Onsdag den 3. juni kl. 18.30

Denne aften vil vi besøge Vejle Oasekirke, som er en karismatisk menighed med tilknytning til ’Dansk Oase’. Som frimenighed med rødder i den evangelisk-lutherske tradition er den en kirke, der bygger på det samme teologiske grundlag som Folkekirken, men samtidig er uafhængig af den og dens gudstjenesteform. Stedets præst, Arne Lund Sørensen, vil vise os rundt, fortælle om Oasekirkens måde at være kirke på og svare på spørgsmål.

Vi mødes ved Nørremarkskirken kl. 18.30, og der vil være mulighed for at spadsere eller blive kørt til Oasekirken på Niels Finsensvej 18.