Du er her: 

'Slap a' gruppen

’Slap a’ gruppen er et udfordrende fællesskab for kvinder. Vi beskæftiger os med tidens spørgsmål på baggrund af oplæg, film, udstillinger og lignende.

 

Vi mødes i Nørremarkskirkens menighedssal hver anden onsdag i de lige uger fra kl. 15 til kl. 16.30.  

Vi melder afbud ved fravær, da vi ønsker at være et forpligtigende fællesskab.

 

Vi skiftes til at sidde i programudvalget et år ad gangen. Vi skiftes også til at sørge for kaffebord til vores møder og til at bage til sogneaftener.


Selv om vi er flere, der har været med længe, er vi meget interesseret i at inkludere nye kvinder i fællesskabet.

Vil du gerne høre mere, er du velkommen til at kontakte Hanne Øhlenschläger, tlf. 52 99 46 94 eller Anny Jespersen, tlf. 26 29 60 79. 

 

Kvinderne i Ntoma og Slap a'

Slap a’-gruppen har eksisteret siden 1982, hvor den etableredes som en mødregruppe, der mødtes regelmæssigt. Børnene blev passet, og mødrene slappede af i et fællesskab med oplæg og aktiviteter.

 

Siden 2000 har Slap a’gruppen støttet kvindegruppernes arbejde i kirkens venskabsmenighed i Ntoma  i Tanzania. Vi brevveksler og sender penge til kvinderne. 

Betaling for gruppens hjemmebag til sogneaftnerne i kirken bliver videresendt til kvinderne i Ntoma. 
Siden 2000 har Slap a’ kvinderne sendt godt kr. 100.000 til Ntoma i Tanzania. 

 

Pengene er bl.a. blevet brugt til uddannelse og kurser for kvinder, bygning af et kvindehus, træplantning og indkøb af husdyr som fx geder.

Vi tror på, at når man hjælper en kvinde, løfter man en hel landsby!

03jun kl. 18:30

AFLYST: "Kend din nabokirke" - udflugt til Vejle Oasekirke

03jun kl. 18:30
09jun kl. 19:30

"Højlunds forsamlingshus" samt orienteringsmøde om Menighedsrådvalget 2020

Debatmøde a la "Højlunds forsamlingshus". Det siddende menighedsråd fortæller, hvad …

09jun kl. 19:30
11jun kl. 17:00

AFLYST: Stjernestund for børnefamilier

Da vi ikke mener vi kan håndtere fællesspisningen efter stjernestund på en forsvarlig …

11jun kl. 17:00
11jun kl. 17:00

AFLYST: Stjernestund

Stjernestund - et tilbud til børnefamilier
Gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende …

11jun kl. 17:00
17jun kl. 19:30

Sangaften

Sangaften v. Tove Bjørn Jensen med temaet Lejrsange v. kredslederen for Vejle 5 (FDF)
 …

17jun kl. 19:30
21jun kl. 12:00

Kirkecafé

Kirkecafé med frokost og hyggeligt samvær!
Vi serverer frokosten i følge de anbefalede …

21jun kl. 12:00