Gudstjenesteværksted

I Nørremarkskirken arrangeres der løbende gudstjenesteværksteder ledet af en af kirkens præster.

Gudstjenesteværkstedet er åben for alle, og der kræves ingen særlige forudsætninger ud over lysten til at tale sammen.

Vi vil i fællesskab drøfte de bibeltekster, der bliver læst ved gudstjenesten. I den forbindelse også overveje, hvilke salmer og kollektbønner, der kunne vælges den pågældende dag. 

Tidspunktet er kl. 16.30 og en time frem og man skal ikke melde sig til, men bare møde op.

Datoerne i foråret 2020 er: 
Onsdag d. 26. februar 
Tirsdag d. 24. marts 
Tirsdag d. 19. maj        
                    

Værkstedet ledes af sognepræst Mads Djernes, hos hvem man kan få yderligere information på 
2911 2363 eller madj@km.dk.

19jul kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste v. Tove Bjørn Jensen
6. søndag efter trinitatis

19jul kl. 10:30
26jul kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste v. Mads Djernes
7. søndag efter trinitatis

26jul kl. 10:30
02aug kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste v. Tove Bjørn Jensen
8. søndag efter trinitatis

02aug kl. 10:30
06aug kl. 09:00

Morgensang

Morgensang ved Mads Djernes
Efterfulgt af fællessang og rundstykke

06aug kl. 09:00
09aug kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Mads Djernes
9. søndag efter trinitatis

09aug kl. 10:30