Du er her: 

Festival

Igen i sæsonen 2020-2021 bliver der afholdt fire ’festivaler’, hvor en sogneaften, en koncert og en gudstjeneste har samme tema.
De vil som regel finde sted inden for en uges tid og vil give lejlighed til at anskue et tema fra forskellige vinkler.

Englesang

Englene var de første, der sang på marken ved Betlehem -og vi synger "i kor med alle engle" ved altergangen. Forestillingen om englenes smukke sang hører til den mørke tid på året, hvor den skønne klang billedlig talt lyser op på den mørke himmel. Og mon ikke mange tænker, at den evige hvile' akkompagneres af en overjordisk sang?

Engle, der synger

Tirsdag den 3. november kl. 19.30

Beretningen om englenes sang for hyrderne på marken julenat og Esajas'vision af serafernes råb omkring Herrens trone har givet anledning til en forestilling om englenes evige sang. Helt op til vores egen tid har komponister ladet sig inspirere af denne forestilling, Forhenværende lektor i teologi ved Københavns Universitet og komponist Nils Holger Petersens foredrag vil omhandle tankerne bag forestillingen om engle, der synger, og forskellige måder at gengive engles sang på, lige fra middelalder ensenstemmige sang over Händel og Bachs julemusik til englesang i symfonier af Gustav Mahler omkring år 1900 og hos en avantgarde-komponist som Karlheinz Stockhausen. 
Foredraget vil blive illustreret med musikeksempler. 

Faurés Requiem

Tirsdag den 10. november kl. 20.00

En af de mest populære dødsmesser blev skrevet af franske Gabriel Faure og uropført i 1888. Den er blevet beskrevet som 'dødens vuggesang' på grund af dens milde, melodiøse og indsmigrende musik. Komponisten har udeladt satsen Dies irae (vredens dag), og i den afsluttende sats lyderordene om, at englekorene skal modtage den døde i paradiset. 
Vox Mariæ -et ambitiøst kor af unge kvinder fra Aarhus - synger dette requiem og anden himmelsk kormusik ved denne koncert under ledelse af Severin Korsgaard og med organist Christian Verdoner Larsen ved orglet.

Vi synger med englene

Søndag den 8. november kl. 10.30 

Når vi synger ved gudstjenesten, er det en genklang af englenes sang julenat. I salmerne synger vi os ofte ind i en samtidighed med de bibelhistoriske begivenheder, som er både fortidige, nutidige og fremtidige. På den måde bliver gudstjenesten også et billede på det himmerige, som dagens tekst handler om. 
Kom og vær med, når Nørremarkskirkens menighed blander sig i englenes kor på salmens tonestige!