Præsterne i Nørremarkskirken

Kirkebogsførende sognepræst
(Kbf)

Tove Bjørn Jensen
Nørre Allé 21, 7100 Vejle

Tlf.: 2330 8287
Mail: tbje@km.dk

Ønskes en samtale med Tove
træffes hun efter aftale.
Fridag fredag

Tove blev indsat som sognepræst
i august 2004

Sognepræst

Mads Djernes
Jagtvej 13, 7100 Vejle

Tlf. 2911 2363
Mail: madj@km.dk

Ønskes en samtale med Mads,
træffes han efter aftale.
Fridag mandag

 
Mads blev indsat som sognepræst
i februar 2018.