Nørremarkskirkens organist

Organist
Christian Verdoner Larsen

Tlf. 5120 3667
Mail: cvlnorremark@gmail.com

Fridag mandag

 

 

Christian blev ansat som
organist i august 2017. 
Christian har orlov fra d. 20.09.20
og fratræder stillingen d. 01.11.20.

Organistvikar
Anny Jespersen

Tlf. 2629 6079

Mail: annyejespersen@gmail.com

 

 

Anny har været organist i
Nørremarkskirken gennem
mange år, og er fast vikar.