Ntoma udvalget

Efter et menighedsrådsvalg vælges Ntoma udvalget

Udvalget har til opgave at varetage sognets mellemkirkelige relationer på vegne af menighedsrådet.

Den primære opgave er kontakten til og samarbejdet med sognets venskabsmenigheds i Ntoma i Tanzania samt at medvirke til information om dette og afholdelse af mindst en årlig Afrika-gudstjeneste.

Udvalgets sammensætning: mindst to menighedsrådsmedlemmer samt en eller to frivillige fra sognet.

Ntomaudvalget 2016 -2020

Bodil Bach Henriksen, tovholder
medlem af menighedsrådet, 

Kontakt:  bodilbachh@gmail.com eller 
                 2234 9832

Ulrik Lauridsen, kasserer og frivillig

Inge Bhutho, medlem af menighedsrådet

Claus Hemdrup, medlem af menighedsrådet

Søren Kjærgaard Jensen, K&K- medarbejder