Nørremarkskirkens Venner

Nørremarkskirkens Venner er en forening, der har til formål at støtte det kirkelige arbejde i sognet.

Hvad har foreningen støttet?

  • indkøb af møbler til Nørremarkens Ungdomscenter
  • indkøb af korbluser til kirkens børne- og kirkekor
  • korenes deltagelse i stævner
  • FDF og De Grønne Spejders deltagelse i lejre
  • julehjælp i sognet

Hvor kommer indtægterne fra?

I dag kommer indtægterne gennem medlemskontigent samt den årlige Markedsdag, koncerter m.m. Foreningens kapital er hovedsageligt optjent ved de årlige julestuer 1978-2004.

Hvad er foreningens historie?

Foreningen blev stiftet i 1976 under navnet ’Nørremarkskirkens Ungdomscenters Venner’ med det formål at rejse penge til opførelsen af Nørremarkens Ungdomscenter, som skulle være rammen om det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i sognet.

Senere er Ungdomscenterets drift blevet overdraget til Nørremarkskirkens menighedsråd, og foreningen har ændret sit navn til Nørremarkskirkens Venner - en forening, der støtter det kirkelige arbejde i sognet. 

Årligt kontingent kr. 50 - Det er billigt!

Du kan være med til at støtte det frivillige børne- og ungdomsarbejde
samt tilbud til ældre for et årligt kontingent på Kr. 50,- 

Kontingentet indbetales til: reg.nr. 5545 kontonr 5530 012 314 
eller kontant på kirkekontoret. Foreningen har også mobilpay: 62185

 

 

Bestyrelsen i NMK's venner

                Formand 
                Tove Bjørn Jensen
                Mailtbje@km.dk 
                Tlf.:  2330 8287

                Kasserer 
                Poul Udsen 
                Mail: wirudsen@gmail.com 
                Tlf.:  5136 8910

                Sekretær 
                Søren Kjærgaard Jensen
                Mailskje@km.dk
                Tlf.:  2330 8364
 
                Medlemmer: 
                Ella Rohde, Hanne Øhlenschläger