Menighedsrådet i Nørremarkskirken

Menighedsrådsformand

Lene Husted
Ringdams Kobbel 23, 7100 Vejle

Tlf. 2349 9635

Mail: lhu@diakon.dk

 

Det er Lene's tredje periode
i menighedsrådet. Hun har
tidligere været kasserer
og formand.

Næstformand og kasserer

Sejer Kristensen

Tueager 24, 7120 Vejle Ø.

Tlf. 5376 1200

Mail: sejer2508@gmail.com

 

Sejer har været kirkesanger i
Nørremarkskirken siden 1992.
Det er hans første periode i
menighedsrådet. 

Kirkeværge

Arne Lykke Nielsen
Umanakvej 32, 7100 Vejle

Tlf. 2535 0201

Mail: arne.lykke.nielsen@gmail.com

 

 

Det er Arne's anden periode i
menighedsrådet. Han er med i
kirkeudvalget og aktiv i FDF.

Sekretær

Lisbeth Ravn
Minervavej 2, 7100 Vejle

Tlf. 3138 2208

Mail: lisbeth.m.ravn@gmail.com
Det er Lisbeths første periode i
menighedsrådet. Hun er med i 
diakoniudvalget.

Kontaktperson for personalet

Bodil Bach Henriksen
Dybbølvej 3B, 7100 Vejle

Tlf. 2234 9832

Mail: bodilbachh@gmail.com

 

Bodil har tidligere siddet i
menighedsrådet i to perioder,
samt været suppleant. Er med
i diakoniudvalget samt
Ntomaudvalget. 

Medlem

Inge Bhutho Kristensen

Bøgomvej 39, 7100 Vejle

Tlf. 2045 5417

Mail: inge@bhutho.dk

 

Det er Inge's anden periode
i menighedsrådet. Hun er med
i aktivitetsudvalget og
Ntomaudvalget.

Medlem

Gullie Andersen
Boråsvej 24, 7100 Vejle

Tlf. 2370 9015

Mail: gullie.andersen@gmail.com

 

Det er Gullie's første periode i
menighedsrådet. Hun er med i
kirkeudvalget, aktivitetsudvalget
samt kor- & koncertudvalget.

Medlem

Claus Hemdrup

Adr.

Tlf. 3030 5477

Mail: claus@hemdrup.dk

 

Det er Claus' første periode i
menighedsrådet. Claus er med
i kirkeudvalget, aktivitetsudvalget,
PR-udvalget samt Ntomaudvalget.

Medlem

Brian Bonderup
Staldgaardsgade 14B, 1. sal, 7100 Vejle

Tlf. 6151 4211

Mail: brian_bonderup@hotmail.com

 

 

Det er Brians's første periode
menighedsrådet. Han er med i
kor- & koncertudvalget. 

 

Suppleant

Kirsten Valentiner-Branth
Kløvertoften 39, 7100 Vejle

Tlf. 2218 3298

Mail: kirstenvilslev@gmail.com 

 

 

Kirsten er med i
aktivitetsudvalget.

Suppleant

Christian Valentiner-Branth
Kløvertoften 39, 7100 Vejle

Tlf. 2266 915

Mail: cvbbardufoss@hotmail.com

Suppleant

Conny Juulsgaard Korsgaard
Finlandsvej 2 E, 1. th., 7100 Vejle

Tlf. 2240 9397

Mail: conny.korsgaard@icloud.com

 

 

Conny er med i kor- &
koncertudvalget.

Suppleant

Brian Mark Larsen
Moldevej 37, 4. th., 7100 Vejle

Tlf. 60808792

Mail: brian.mark71@gmail.com

 

 

 

Brian er aktiv i FDF.