Her følger resultatet af valgforsamlingen tirsdag d. 15. september 2020 i Nørremarkskirken, Moldevej 1, 7100 Vejle

Til menighedsrådet for Nørremarks Sogn er valgt:

1. Gullie Andersen
2. Arne Lykke Nielsen
3. Inge Bhutho
4. Pia Rix
5. Sara Kier Praëm
6. Flemming Drud Nielsen
7. Helle Anneken Appel
8. Claus Hemdrup

Som suppleanter er valgt:

1. Finn Haldrup Rindom
2. Conny Juulsgaard

Der skal desuden gøres opmærksom på:

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen,
dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste,
udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet
af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer,
der skal vælges i sognet.

Afstemningsvalget skal afholdes den 17. november 2020

Klager over valget, herunder over valgbestyrelsens afgørelser,
indgives skriftligt til biskoppen senest en uge efter, at den samlede
valgproces er afsluttet, dvs. senest tirsdag den 24. november 2020.

I løbet af november måned kommer der fotos og præsentation af det
nye menighedsråd her på siden.

Mvh. Brian Bonderup
Formand for valgbestyrelsen