Kor- & Koncertudvalg

Efter et menighedsrådsvalg vælges et kor- & koncertudvalg.

I samarbejde med organist og korleder skal udvalget gøre Nørremarkskirkens kor (spirekor, børnekor og kirkekor) kendt og attraktiv at deltage i.

Udvalget skal udarbejde koncertbudget for koncertarrangementerne i kirken, samt deltage i det praktiske arbejde ved afholdelse af korarrangementer og koncerter.

Udvalget evaluerer løbende korarrangementer og koncerter med eksterne udøvere.

Udvalget foreslår hvilke koncerter, der skal være i kirken på baggrund af udvalgets rådighedsbeløb.

Korleder og organist lægger i fællesskab det endelige budget.

Udvalgets sammensætning: korleder, to menighedsrådsmedlemmer samt evt. frivillige fra sognet.

Kor & koncertudvalg 2016 - 2020

Christian V. Larsentovholder
organist og korleder
Kontakt: cvlnorremark@gmail.com eller 
5120 3667 

Gullie Andersen, menighedsrådet

Brian Bonderup, menighedsrådet

Conny J. Korsgaard, frivillig