Kirkesanger

Sejer Kristensen

Tueager 24, 7120 Vejle Ø.

Tlf. 5376 1200

Mail: sejer2508@gmail.com

 

 

Sejer har fejret 25 års jubilæum
som kirkesanger ved Nørremarkskirken.
Han spiller også trompet til
gudstjenesterne.