Diakoniudvalget

Efter et menighedsrådsvalg vælges et diakoniudvalg.

Udvalget har til opgave at drøfte diakonale udfordringer og at planlægge de diakonale opgaver i sognet.

Udvalget planlægger julehjælp, feriehjælp, spiseaftener, besøgstjeneste, sorggruppe mm.
Udvalget er med til at koordinere 'Diakoniens Dag' og 'Jul i Fællesskab' sammen med de fire bysogne i Vejle.

Udvalget har endvidere til opgave:

  • at støtte, følge og prioritere kirke-og kulturmedarbejderens arbejde
  • at stille forslag til personaleudvalg og menighedsråd om eventuelle ændringer af kirke- og kulturmedarbejderens opgaver
  • at varetage det praktiske i forbindelse med opgaverne, herunder modtage ansøgninger om julehjælp samt foretage uddelingen heraf
  • at lave budget for særlige projekter til menighedsrådet


Udvalgets består af kirke- og kulturmedarbejderen, en af præsterne, en eller to menighedsrådsmedlemmer samt evt. frivillige fra sognet.

Diakoniudvalget 2016 - 2020

Søren K. Jensen, K&K medarbejder - tovholder

Kontakt: mail skje@km.dk eller 2330 8364 

Lisbeth Ravn, medlem af menighedsrådet

Bodil Bach Henriksen, medlem af MR

Hanne Mortensen, frivillig

Karen Arendt, frivillig

Tove Bjørn Jensen, præst