Aktivitetsudvalget

Efter et menighedsrådsvalg vælges et aktivitetsudvalg.

 

Aktivitetsudvalget er ansvarligt for planlægning af sogneaftner, sangaftner og 'Kend dit sogn'-aftener.

 

Udvalget har desuden ansvaret for den praktiske del af de fleste af kirkens faste arrangementer, der indbefatter spisning. Det omfatter p.t. årsfesten, morgenkaffe efter den tidlige gudstjeneste påskemorgen, kirkens fødselsdag (som fejres hvert femte år), kirkefrokost efter høstgudstjenesten samt juletræsfesten.

 

Ved andre arrangementer kan aktivitetsudvalget påtage sig at finde frivillige til de praktiske opgaver.

 

Det er udvalgets opgave at revidere 'drejebogen' en gang om året i samarbejde med kirkens ansatte og fremlægge den reviderede drejebog til godkendelse i menighedsrådet. 'Drejebogen er en detaljeret beskrivelse af alle kirkens arrangementer, hvor opgaver og ansvarsområder er beskrevet.

 

Udvalget består af en præst, to menighedsrådsmedlemmer samt evt. frivillige fra sognet.

Aktivitetsudvalget 2016 - 2020

Inge Bhutho, medlem af MR, tovholder 

Kontakt: inge@bhutho.dk eller 2045 5417

Gullie Andersen, medlem af menighedsrådet

Claus Hemdrup, medlem af menighedsrådet

Mads Djernes, præst

Kirsten Valentiner, frivillig